Woo-verzoeken

Woo-verzoek indienen

Is de informatie waar u naar op zoek bent (nog) niet openbaar? Dan kunt u een Woo-verzoek indienen. Voordat de gevraagde informatie openbaar gemaakt wordt, moet het bestuursorgaan eerst een besluit hierover nemen. Op deze pagina wordt uitgelegd hoe u een Woo-verzoek kunt indienen en aan welke inhoudelijke criteria dit verzoek moet voldoen. 

Accordion item is ingeklapt

U kunt een Woo-verzoek op verschillende manieren indienen:

Geef in het verzoek het volgende aan:

 • uw adres-/contactgegevens, inclusief telefoonnummer;
 • over welk onderwerp het gaat, of welke stukken u precies opvraagt;
 • over welke periode u de informatie wilt ontvangen;
 • op welke manier u de informatie wilt ontvangen (per e-mail of post).

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze openbaar gemaakt kan worden. Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw Woo-verzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Accordion item is ingeklapt

U ontvangt binnen vier weken een reactie op uw Woo-verzoek. Als dit niet lukt kan deze periode verlengd worden met twee weken, als hiervoor een goede reden is. Het kan zijn dat uw verzoek groot of ingewikkeld is. Als gelijk duidelijk is dat we de termijn van vier weken niet halen, nemen we contact met u op en maken we afspraken over de afhandeling van uw verzoek.

Goed om te weten

U kunt informatie ook opvragen of inzien zonder een beroep te doen op de Woo. Het gaat dan om een informatieverzoek. De afhandeling hiervan verloopt vaak sneller, omdat het bestuursorgaan geen besluit hoeft te nemen over het toesturen van documenten. Bij een informatieverzoek wordt de gevraagde informatie alleen aan u verstrekt.

Informatieverzoek indienen

U dient het informatieverzoek in bij de gemeente waar de informatie betrekking op heeft. Geef zo precies mogelijk aan over welk onderwerp u informatie wilt ontvangen. U kunt uw informatieverzoek mailen naar gemeente@nunspeet.nl

Accordion item is ingeklapt

Het sturen van digitale informatie is meestal gratis. Op grond van onze Legesverordening zijn er kosten verbonden aan het ontvangen van kopieën van documenten.

Per kopie:

 A4-formaatA3-formaat
Zwart-wit€ 0,50€ 0,70
Kleur€ 1,--€ 1,40

Accordion item is ingeklapt

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Alle verdere correspondentie van de gemeente over uw bezwaarschrift zal via het door u opgegeven e-mailadres plaatsvinden.

Afgehandelde Woo-verzoeken

Hier vindt u een overzicht van de afgehandelde Woo-verzoeken en de bijbehorende informatie die openbaar is gemaakt.

Woo-verzoeken 2024

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 5 april 2024
 • Datum besluit: 8 juli 2024

Toelichting: F.A. Molijnlaan 166-172 – 3e deelbesluit

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 28 mei 2024
 • Datum besluit: 9 juli 2024

Toelichting: Woo-verzoek met betrekking tot notulen van collegevergaderingen

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 8 april 2024
 • Datum beslissing: 2 juli 2024

Toelichting: Functieverandering Veelhorsterweg 21-23, gericht aan de gemeenteraad

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 13 februari 2024
 • Datum besluit: 28 juni 2024

Toelichting: Grote Bunte – deelbesluit 3 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 14 maart 2024
 • Datum besluit: 19 juni 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake de aankoop van recreatieterrein Landrust door de gemeente

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 2 april 2024
 • Datum besluit: 18 juni 2024

Toelichting: Woo-verzoek met betrekking tot wolvenmonitoring 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 5 april 2024
 • Datum besluit: 30 mei 2024

Toelichting: F.A. Molijnlaan 166-172, tweede deelbesluit

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 15 april 2024
 • Datum besluit: 23 mei 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake alle documenten met betrekking tot monitoring over de wolf

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek:15 april 2024
 • Datum besluit: 23 mei 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake alle documenten met betrekking tot meldingen over de wolf

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 25 april 2024
  Datum besluit: 22 mei 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake brede ondersteuning voor gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 20 april 2024
 • Datum besluit: 17-5-2024

Onderwerp: Woo-verzoek inzake onroerend goed transacties.

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 5 april 2024
 • Datum besluit: 15 mei 2024

Toelichting: Eerste deelbesluit Woo-verzoek met betrekking tot F.A. Molijnlaan 166-172 te Nunspeet

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 8 april 2024
 • Datum besluit: 6 mei 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake het ingediende principeverzoek met betrekking tot de Veelhorsterweg 13 te Nunspeet

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 19 maart 2024
 • Datum besluit: 6 mei 2024

Toelichting: Woo-verzoek inzake opvanglocatie AMV aan de Elspeterweg 44.

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 19 april 2024
 • Datum besluit: 26 april 2024

Toelichting Woo-verzoek sloopvergunning Veelhorsterweg 21/23

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 13 maart 2024
 • Datum besluit: 23 april 2024

Toelichting: Woo-verzoek app- en mailverkeer wethouder J. Groothuis

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 19 februari 2024
  Datum besluit: 11 maart 2024

Korte toelichting: Woo-verzoek evaluatie inventarisatie ondernemersfonds Nunspeet

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 8 januari 2024
 • Datum besluit: 15 februari 2024

Korte toelichting: Woo-verzoek inzake interne integriteit beleid

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 13 februari 2024
 • Datum besluit: 25 april 2024

Toelichting: 2e deelbesluit Woo-verzoek de Grote Bunte
 

Accordion item is ingeklapt

Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 2 april 2024 is in deze zaak de betreffende memo deels openbaar gemaakt.

Memo (pdf, 1.24 MB)

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 25 januari 2024
 • Datum besluit: 22 februari 2024

Toelichting: Woo verzoek inzake stukken rondom subsidie en gemeentelijk geld ‘impuls organiserend vermogen bedrijventerreinen

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 16 april 2024
 • Datum besluit: 18 april 2024

Korte toelichting: Woo-verzoek inzake het vergunnen van het aan de lucht ontgassen van binnenvaartschepen.

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 3 april 2024
 • Datum besluit: 18 april 2024

Korte toelichting: Woo-verzoek inzake verslag overleg over IKC Oost

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 13 februari 2024
 • Datum besluit: 9 april 2024

Korte toelichting: 1e deelbesluit Woo-verzoek de Grote Bunte

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 16 januari 2024
 • Datum besluit: 20 maart 2024

Korte toelichting: aanvullend besluit aankoop gronden Oosteinderweg

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 16 januari 2024
 • Datum besluit: 27 februari 2024

Korte toelichting: aankoop gronden Oosteinderweg
 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 5 februari 2024
 • Datum besluit: 11 maart 2024

Korte toelichting: Woo-verzoek met betrekking tot verkeersbesluitprocedure Maatweg.

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 9 februari 2024
 • Datum besluit: 25 maart 2024

Toelichting: omgevingsvergunning Veelhorsterweg 21/23 te Nunspeet


Woo-verzoeken 2023

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 29 december 2023
 • Datum besluit: 9 februari 2024

Korte toelichting: intrekken cq stopzetten van het reeds gepubliceerde functie veranderingsplan NL.IMRO.0302.BP01194-ow01

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 10-11-2023
 • Datum besluit: 14-12-2023

Korte toelichting: Woo-verzoek afsluiting Oosteinderweg

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 9 november 2023
 • Datum besluit: 12 januari 2024

Toelichting: woo-verzoek inzake grondtransacties.

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek 5-10-2022
 • Datum besluit 12-12-2023

Toelichting: Woo-verzoek 't Hul-Noord

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

 

Accordion item is ingeklapt

Accordion item is ingeklapt

•    Datum verzoek: 29-9-2023
•    Datum besluit: 3-11-23

Toelichting: 0ZB belastingen aangaande de belastingjaren 2021, 2022 en 2023.

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 10-10-2023
 • Datum besluit:  25-10-2023

Toelichting: het bosgebied de Schotkamp gelegen aan de Schapendrift

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 2-10-2023
 • Datum besluit: 10-11-2023

Toelichting: IKC / Oosteinderweg 70 te Nunspeet.

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 8 september 2023
 • Datum besluit: 26 oktober 2023

Toelichting: Verzoek tot verstrekking van alle onderliggende informatie en documenten van de verleende subsidie(s) en/of financiële bijdrage(n) door de Provincie Gelderland aan de gemeente Nunspeet betreffende nummer 2020-018024 en/of over/van ‘Impuls organiserend vermogen bedrijventerreinen Nunspeet’ en/of ‘Ondernemersfonds Nunspeet’.

 

Accordion item is ingeklapt
 • Datum verzoek: 4-8-2023
 • Datum besluit: meerdere (deel) besluiten

1e deelbesluit: 4-10-2023
2e deelbesluit: 12-10-2023
3e deelbesluit: 16-11-2023

Toelichting: De gevraagde informatie heeft betrekking op heidebeheer, bijenkasten, mestbeleid bossen en wildbeheer.